Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.6-2020, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a