Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2023 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,  ktorých zriaďovateľom je obec Oponice.