Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení