Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.1-2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v škols