Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.1-2021 o organizácii miestneho referenda

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy