Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.1/2022 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Oponice

Zverejnené
28. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júna 2022 − 13. júla 2022
Kategória

Prílohy