Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 10-2019 O nakladaní s odpadmi na území obce Oponice