Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 11-2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia