Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.2-2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce