Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.2-2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy