Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.2-2021 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Oponice

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy