Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene