Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 3-2019 o zákaze fajčenia na verejne prístupných miestach na území obce Oponice

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy