Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.3-2020 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Oponiciach

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy