Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.3-2020 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Oponiciach