Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.3-2021, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene