Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 4-2019 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Oponice

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy