Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.4-2020 o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovan