Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.4-2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom miest

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy