Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 5-2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely…..

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy