Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 8-2019 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy