Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 9-2019 O zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky……

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy