Preskočiť na obsah

VZN č.3/2022 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie ….