VZN č.3/2022 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie ….

Zverejnené
15. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 30. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy