Preskočiť na obsah

Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky….