Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľtva

Zverejnené
9. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. septembra 2022
Kategória

Prílohy