Zverejnenie emailovej adresy pre žiadosti o zaslanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. decembra 2022
Kategória

Prílohy