Zverejnenie počtu okrskov a volebnej miestnosti

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. augusta 2022
Kategória

Prílohy