Rozlúčka s letom 2021

Zverejnené 14. októbra 2021.
Bez úpravy .