Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Oponice.

Späť na aktuálne vývesky

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba  ITMS2014+: 311071W904 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra  Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť  Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN  Prijímateľ: Obec Oponice , Č.105, 956 14 Oponice  Miesto realizácie: Obec Oponice  Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €  Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je… Čítať viac

Vyvesené 19.8.2021

Zmena úradných hodín na obecnom úrade

Od 01.09.2020  sa menia úradné hodiny nasledovne: Pondelok :   od 8,00 hod.       do 17,00 hod Utorok :        od 8,00 hod.       do  15,00 hod. Streda :        od 8,00 hod.       do  15,00 hod. Štvrtok :       nestránkový deň Piatok :         od 8,00 hod.       do  13,00 hod. Obedňajšia prestávka: od 12,00 hod. do 12,30 hod.

Vyvesené 19.8.2021