Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2023 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice