Zámer odpredať majetok obce č.2/2022

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 31. októbra 2023
Kategória

Prílohy