Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 1.3.2022

Začiatok účinnosti 26.4.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 00166197

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.3.2021

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Univerzitza Konštatína Filozofa v Nitre

Dodávateľ - Sídlo Trieda A Hlinku 1, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 00157716

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 7 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Telovýchovná Jednota

Objednávateľ - Sídlo 264, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 42206316

Dodávateľ Obec Oponice

Dodávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Dodávateľ - IČO 00310875

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Dodávateľ - Sídlo Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.3.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

Dátum podpísania 17.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

Dátum podpísania 17.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZM02/2022 Zmluva o dielo 4/2022

Dátum podpísania 17.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 188 873,23 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Faktúra stavebný dozor en.ef. ZŠ
Faktúra Staveb.práce-Zvýšenie ener.ef.budovy ZŠ.
Faktúra ZŠ zateplenie-neoprávnené náklady
Príloha č.3 k ZM02/2022
Príloha č.2 k ZM02/2022
Príloha č.1 k ZM02/2022

Dátum podpísania 21.12.2021

Začiatok účinnosti 22.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ BFL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 333, 956 34 Ostratice

Dodávateľ - IČO 48137146

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.12.2021

Začiatok účinnosti 22.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Dodávateľ - IČO 31434347

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.12.2021

Začiatok účinnosti 16.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Ing. Ervín Ďurka

Dodávateľ - Sídlo 111, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Dodávateľ - IČO 35337541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy