Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 15.12.2021

Začiatok účinnosti 16.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 5306043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Dodávateľ - Sídlo Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 307943223

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a..s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Faktúra plyn MŠ

Dátum podpísania 30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a..s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dátum podpísania 30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Faktúra plyn TJ
Faktúra plyn TJ

Dátum podpísania 13.11.2021

Začiatok účinnosti 14.11.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AM-studio s.r.o Topoľčany IČO 46549943

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.11.2021

Začiatok účinnosti 14.11.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ DOSTAV TO s.r.o. Topoľčany IČO 53016912

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.11.2021

Začiatok účinnosti 6.11.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Ing. Pavol Kupec, DOSTAV TO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.11.2021

Začiatok účinnosti 6.11.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Vladimír Opačitý VOPA, Ing. Pavol Kupec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.11.2021

Začiatok účinnosti 3.11.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 429,24 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy