Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZM57/2021 zmluva o vytvorení systému hromadné rozosielanie SMS správ

ID: ZM57/2021 – Alphabet group s.r.o.

15.12.2021

Začiatok účinnosti 16.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 5306043

Prílohy

ZM56/2021 Dohoda č.21/18/010/59

ID: ZM56/2021 – Úrad práce

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Dodávateľ - Sídlo Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

ZM55/2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 72NR130031

ID: ZM55/2021 – Pôdohospodárska platobná agentúra

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 307943223

Prílohy

ZM54/2021 zmluva o dodávke plynu – základná škola

ID: ZM54/2021 – Slovenský plynárenský priemysel a.s.

30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

ZM53/2021 Zmluva o dodávke plynu – materská škola

ID: ZM53/2021 – Slovenský plynárenský priemysel a..s.

30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a..s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

ZM52/2021 Zmluva o dodávke plynu – materská škola

ID: ZM52/2021 – Slovenský plynárenský priemysel a..s.

30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a..s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

ZM51/2021 zmluva o dodávke plynu – kabíny TJ

ID: ZM51/2021 – Slovenský plynárenský priemysel a.s.

30.11.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

ZM50/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu- projektová dokumentácia“

ID: ZM50/2021 – AM-studio s.r.o Topoľčany IČO 46549943

13.11.2021

Začiatok účinnosti 14.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AM-studio s.r.o Topoľčany IČO 46549943

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZM49/2021 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu – stavebný dozor zo dňa 9.3.2016

ID: ZM49/2021 – DOSTAV TO s.r.o. Topoľčany IČO 53016912

13.11.2021

Začiatok účinnosti 14.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ DOSTAV TO s.r.o. Topoľčany IČO 53016912

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZM48/2021 Zmluva o postúpení práv a povinností

ID: ZM48/2021 – Ing. Pavol Kupec

5.11.2021

Začiatok účinnosti 6.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Ing. Pavol Kupec, DOSTAV TO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZM47/2021 Zmluva o postúpení práv a povinností

ID: ZM47/2021 – Vladimír Opačitý VOPA

5.11.2021

Začiatok účinnosti 6.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Vladimír Opačitý VOPA, Ing. Pavol Kupec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZM46/2021 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo 21/2020 uzatvorená podľa § 536

ID: ZM46/2021 – AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

3 429,24 €

2.11.2021

Začiatok účinnosti 3.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2021

Suma s DPH 3 429,24 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ AB-STAV s.r.o. Malý Cetín IČO 36548707

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy